Sirkuskoulu harrastuksena

Sirkustaidetta voi myös harrastaa ja tätä varten voi osallistua esimerkiksi sirkuskoulun toimintaan. Sirkuskoulussa on mahdollista harjoitella esimerkiksi jongleerausta, taikatemppuja, tasapainoilua sekä akrobatiaan liittyviä esityksiä. Parhaimmillaan sirkuskoulusta saattaa tulla jopa koko perheen yhteinen harrastus. Vanhempia saatetaan tarvita esimerkiksi kannatusyhdistyksen toimissa sekä kuskeina ja avustajina monenmoisissa tilanteissa. Tällainen yhdessä tekeminen ja yhteen hiileen puhaltaminen voi auttaa parantamaan koko perheen yhteishenkeä! Erityisesti teini-ikäisten nuorten kohtaaminen saattaa toisinaan olla vanhemmille haasteellista, mutta sirkuskoulua harrastavan teinin kanssa, saattaa sirkus tarjota oivallisen väylän kohdata teini hänen omimmalla alueellaan. Vanhemman osoittaessa mielenkiintoa teinin harrastusta kohtaan ja tukiessa tätä hänen haaveidensa saavuttamisessa, luodaan vankka pohja luottamukselliselle yhteiselolle.

Miksi sirkuskoulu?

Yleisesti ottaen suomalaisten sirkuskoulujen tavoitteena on tarjota monipuolista taidekasvatusta, jossa korostuvat liikunnallisuus sekä esittävä taide. On tärkeää tukea lasten ja nuorten liikunnallisuutta, koska on todettu, että nykynuoret ja –lapset liikkuvat usein aivan liian vähän. Erilaiset tietokonepelit, Facebook ja tv vievät liikaa lasten ja nuorten aikaa ja ruutuaika onkin syrjäyttänyt monessa perheessa liikunnalliset harrastukset. Vaarana on lasten fyysisen kunnon rapautuminen sekä ylipaino. Sirkuskoulu on hyvä harrastus tällaisten haittojen ehkäisemiseksi. Samalla sirkuskoulu on hyvä keino tarjota lapselle mielekästä tekemistä sekä onnistumisen elämyksiä. Sirkuskoulussa on mahdollista harjoitella esimerkiksi jongleerausta, taikatemppuja, tasapainoilua sekä akrobatiaan liittyviä taitoja monipuolisella tavalla.

On hyödyllistä myös tutustua siihen kulttuuriin, joka liittyy esittäviin taiteisiin. Näin lapsesta kehittyy kuin huomaamatta esittäviä taiteita arvostava yhteiskunnan jäsen. Sirkuskoulujen tavoitteena on myös tukea oppilaidensa kasvua yhteiskunnan sosiaalisiksi ja aktiivisiksi jäseniksi. Sirkuskoulu on oivallinen väylä löytää uusia ystäviä sekä oppia ryhmätyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Samalla sirkuskoulujen tavoitteena on tukea kunkin oppilaan kasvua ja kehitystä yksilöllisellä tasolla.

Sirkuskoulut ovat Suomessa yleensä avoimia kaikille eikä osallistujille aseteta taito- tai taustavaatimuksia. Myös vähävaraisten perheiden lapset ovat tervetulleita ainakin osaan sirkuskouluista, koska osallistumismaksuja on mahdollista rahoittaa myös avustusten kautta. Tämä on erinomainen asia, koska monen harrastuksen kohdalla on Suomessa alettu jopa puhua siitä, että vain varakkaiden perheiden lapsilla on varaa osallistua niihin – ainakin mentäessä kilpaurheilutasolle. Suomessakaan ei enää voida edes harrastusten osalta puhua täydellisestä mahdollisuuksien tasa-arvosta, joka on ollut maamme kunnia-asia kovin pitkään ja kovin monella alalla. Sirkuskoulut ovat onneksi usein pyrkineet vastustamaan tällaista mahdollisuuksien epätasa-arvon lisääntymistä ja tarjonneet vähävaraisten perheiden lapsille mahdollisuuksia osallistua toimintaan perheen varallisuudesta tai varattomuudesta riippumatta.

Sirkuskoululaiset järjestävät myös esityksiä, joissa esiintyminen on lapsille ja nuorille hyvää harjoitusta tulevaa elämää varten. Esiintyminen saattaa jännittää ja tuntua jopa ylitse pääsemättömältä haasteelta, mutta se voi myös antaa oivallisia onnistumisen elämyksiä sekä tunteen siitä, että omat taidot riittävätkin yllättävän pitkälle. Yleisön haltioituminen esityksiin sekä runsaat suosionosoitukset ovat oivallinen palkinto runsaasta harjoittelusta sekä periksiantamattomasta yritteliäisyydestä. Nykymaailmassa esiintymistaitojen omaksuminen on erityisen tärkeää, joten tätä osa-aluetta ei suinkaan kannata väheksyä.

Historiaa

Toiseksi iäkkäin suomalainen nuorisosirkus löytyy Linnanmäeltä – jo vuonna 1981 perustettu Linnanmäen sirkuskoulu on kasvattanut lapsia ja nuoria sirkustaiteen saloihin jo usean vuosikymmenen ajan. Moni kuuluisia suomalainen sirkustaiteilija on saanut oppinsa juurikin Linnanmäen sirkuskoulusta. Suomesta löytyy myös perinteikäs sirkus, jonka näytöksistä on päässyt jo nauttimaan useampi sukupolvi.

Vaikka Suomessa onkin eittämättä vahvaa osaamista sirkustaiteessa sekä sen osaamisessa, on toisinaan hyvä idea vierailla myös muiden maiden sirkuksissa vaihtamassa ajatuksia ja näkemyksiä. Kansainvälisen toiminnan parasta antia on juurikin ajatusten ja kokemusten vaihtaminen yli maan rajojen sekä yli erilaisten kulttuurien – ja tämä pätee myös sirkustaiteessa, jossa tekemisen meininki saattaa olla yllättävänkin erilainen eri maissa.